پرانتز ...

وقتی که رفتی

با دیدن هر صحنه عاشقانه ای

احساس یک پرانتــــــز را دارم

که همه اتفاق های خوب خارج از آن می اُفتد ...

/ 23 نظر / 27 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ترمه

بسوزد خانه لیلی و مجنون که رسم عاشقی در عالم انداخت اگر لیلی به مجنون داده می شد دل هیچ عاشقی رسوا نمی شد

ترمه

دلم گرم خداوندیست که با دستان من ، گندم برای یاکریم خانه میریزد چه بخشنده خدای عاشقی دارم که میخواند مرا با آنکه میداند گنهکارم دلم گرم است ، میدانم بدون لطف او تنهای تنهایم برایت من ، خدا را آرزو دارم . . .[قلب]

reza

سخت است...؟! فراموش کردن کسی که با او همه چیز و همه کسی را فراموش میکردم... اما تو بگو: من فراموش میشوم...؟! ******************************************* سلام آپم بعد مدتها ولی پرمعنی... خوشحال میشم بیای و ببینی...

http://hagheghat.persianblog.ir

reza

خدایا... گله نمیکنم....؟! ولی ، کمی آرام تر امتحانم کن....! به خودت قسم، خسته ام...

مونا

ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ … ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻭﯼ ﺷﯿﺸﻪ ﯼ ﺑﺨﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯼ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ، ﺁﺭﺍﻡ ﮔﺮﯾﺴﺖ …. ﯾﻪ ﺑﺎﺭﻡ ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﺎﺯﻡ ﮔﺮﯾﺴﺖ … ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺳﻼﻡ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﯿﺸﻪ ؟ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﯾﺴﺖ.. ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﺩﺍﺭﻩ …!

محمدیوسف

سلام،وب قشنگی دارین،ب منم سربزنین،باتبادل لینک موافقم،مرسی

reza

چه دلگیر است...؟! هم جمعه باشد... هم ابر باشد... هم باران باشد....، هم خیابان خیس...! اما دلگیر تر: این که نه تو باشی.... نه دستی برای فشردن... نه پایی برای قدم زدن... و نه، نگاهی برای زل زدن.... ********************************** www.hamboghzmusic.blogfa.com هوای حوصله ام ابریست...

yasi

سلام... ممنون که بم سر زدی... وببتو خیلی دوس داشتم موفق باشی... خوشحال میشم باز بیای

هیوا

ﻓﻘﻂ 2 ﭼﻴﺰ ﺗﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮﺍﻧﺶ ﺑﺎﺷﯽ : ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺳﺎﻟﻤﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﯾﻀﯽ، ﺍﮔﻪ ﺳﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ، ﺍﮔﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ 2 ﭼﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮﺍﻧﺶ ﺑﺎﺷﯽ: ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮﯼ ﯾﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯿﻤﻮﻧﯽ . ﺍﮔﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯿﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ، ﺍﮔﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮﯼ 2 ﭼﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮﺍﻧﺶ ﺑﺎﺷﯽ : ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﯼ ﺑﻬﺸﺖ ﯾﺎ ﺟﻬﻨﻢ . ﺍﮔﻪ ﻣﯿﺮﯼ ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ، ﺍﮔﻪ ﻣﯿﺮﯼ ﺟﻬﻨﻢ ..... ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺍﺷﻨﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﺟﺎﯼ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺍﺭﺯﺵ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ ..... ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺵ